Uddelinger - 2022

Vami, Valby, Multisygdom og Intervention. pilotprojekt kr. 947.171

Aktiv hele livet, projekt kr. 606.408

Valby Værested kr. 21.900

Verdis Have Plejecenter kr. 40.000

Kulbaneparkens Venner kr. 93.000

Weshelter/Det Blå hus kr. 65.000

VOC – Valby kr. 79.189

Områdefornyelsen Folehavekvarteret kr. 250.000

Langgadehus Plejecenter kr. 70.650

Huset William kr. 20.100

Valbyspil kr. 14.000

Uddelinger - 2021

Langgadehus kr. 54.000

Kulbaneparkens Venner kr. 47.000

Valby Værested kr. 8.200

PhD projekt WAMI kr. 1.205.746

Huset William kr. 20.100

Valbyspil kr. 14.000

Uddelinger - 2020

Børns Vilkår kr. 50.000

Langgadehus, musikterapi kr. 30.000

Foreningen De Livskloge, startomkostninger kr. 30.000

Områdefornyelse Folehaven, opstart kr. 75.000

Kor Diales kr. 55.000

SURF, Valby kr. 125.000

Vox Adsona kr. 75.000

Huset William kr. 22.500

Uddelinger - 2019

Kirsebærhavens Plejehjem afslutningsfester kr. 100.000

Solgavehjemmet – udsmykning gobelin kr. 65.000

SURF Folehaven – fællesskabstanken kr. 95.400

Pigeklubben Tranehavegård kr. 20.000

Lundbechs Seniorklub jubilæumstur kr. 75.000

Langgadehus Plejecenter musikpædagoger og demensmusik kr. 38.000

Langgadehus aktivitetcenter, sanganlæg kr. 7.400

Uddelinger - 2018

Langgadehus Aktivitetscenter kr. 6.520

Langgadehus Plejecenter kr. 40.000

Absolonhus til ny bus kr. 400.000

Områdefornyelsen Kulbaneparken til nyttehaver kr. 245.000

Hjemmeplejen i Valby tur i Zoologiskhave kr. 43.340

Hjemmeplejen i Valby tur i Tivoli kr. 47.700

Dr. Ingrids Plejecenter musikterapi kr. 5.000

Dr. Ingrids Plejecenter “kaniner og Højbede” kr. 20.000

Seniorhuset VOC nyt komfur kr. 66.225

F L Schmidt seniorklub kr. 20.000

Uddelinger - 2017

Ålholmhjemmet har modtaget kr. 400.000 til en ny bus

Kirsebærhavens Plejecenter har modtaget kr. 21.000 til “det åbne plejehjem”

Kirsebærhavens Plejecenter har modtaget kr. 10.000 til billedudsmykning

Langadehus Plejecenter har modtaget kr. 35.000 til projekt “en del af lokalsamfundet”

Verdishave Plejecenter har modtaget kr. 60.000 som tilskud til en sommerfest i lokalområdet.

Langgadehus Aktivitetscenter har modtaget kr. 9.800 til projekt “Kend dine parker”

Langgadehus Aktivitetscenter har modtaget kr. 10.000 til indkøb af værktøj til værkstedet i centret.