Arne Engholm

Bestyrelse

Født 1950
Udannet laborant Bopæl i Valby. Har været ansat på Lundbeck i 37 år. Nu pensionist
Gennem mit virke på Lundbeck har jeg siddet 15 år i bestyrelsen for Foreningen Pensionist og Plejehjem Ved Industrien i Valby.
Jeg har et stort kenskab og interesse i lokalområdet som er blevet fulgt nøje gennem 40 år.