Gotfred Blom

Direktør

Født 1945. Administrationschef i Foreningen Børnegårdene siden 2005.
Kasserer og administrator i Foreningen Pensionist- og Plejehjem siden 1986.
Kasserer og administrator i Foreningen Pensionist- og Plejehjem siden 1986.
Emballageingeniør 1968.
Ansat i og medejer af emballagevirksomheden Henriksen og Blom 1968-1996.
Freelance emballageudvikler 1996-2005.
Formand: Børneinstitutionen Prinsesegårdene i Valby siden 1992.