ANSØGNING STILES TIL:

Industrien i Valby’s Sociale Fond, via ansøgningsskema på fondens hjemmeside

Eller direkte på adressen Druehaven 25, 2500 Valby
Uddelinger foretages som udgangspunkt hver den 31. maj, men kan iøvrigt foretages, når bestyrelsen finder det hensigtsmæssigt.

 

Ansøgninger:

Ansøgninger skal være skriftlige og fonden i hænde senest den 1. april.

Fondens bestyrelse kan, efter indstilling fra det af bestyrelsen nedsatte legatudvalg, se bort fra denne frist, hvis det skønnes belejligt.

Alle relevante ansøgninger bliver behandlet i legatudvalget, der indstiller til bestyrelsen, som er den endeligt godkendende instans.
Legatmodtagerne vil få besked pr. mail eller brev.

Bestyrelsen fastsætter selv i forbindelse med hver enkelt uddeling størrelsen af legatportionerne.
I forbindelse med tildeling af legater lægger fonden vægt på, om der er et element af egen indsats bag, og om der er ydet støtte fra andre kilder.

Bestyrelsen kan i forbindelse med tildeling af legatportioner fastsætte nærmere regler for bekendtgørelse, og oplysninger til offentligheden om tildelingen.

Projekter som støttes af fonden offentliggøres på fondens hjemmeside.

Alle fondens tildelinger opgives til SKAT og er skattepligtige.