UDDELING AF STØTTE

Fonden vil være med til at skabe forandring for legatmodtagerne. Det gøres primært ved at støtte enkeltpersoner, foreninger, institutioner og projekter, som har et stærkt engagement i Valby og København SV. Støtten vil derved gøre det muligt at opnå en forbedret social oplevelse for den enkelte eller for en gruppe.

Hvad støttes:

Sociale projekter, aktiviteter og oplevelser for enkeltpersoner eller grupper.
Støtteværdige projekter, som fonden selv udvælger.
Foreninger og grupper der arbejder for fysiske og psykiske handicappede.
Sociale væresteder for socialt udsatte.
Projekter inklusiv løn og andre relevante udgifter.

Plejehjem mv.

Hvilke ansøgninger kommer IKKE i betragtning:

Ansøgninger der falder udenfor fondens formål.
Ansøgninger om studiestøtte, støtte til politiske partier og ansøgninger om erhvervsstøtte.
Ansøgninger til dækning af almindelig drift.
Udgifter der er afholdt på ansøgningstidspunktet.
Ansøgere som ikke oplyser, navn, cpr.nr./cvr.nr., adresse, bankoplysning, kontaktperson, telefon, og evt. mailadresse.
Udgifter, som kommunen eller offentlig instans er forpligtiget til at yde.