FONDENS HISTORISKE BAGGRUND

Valby var fra gammel tid et område af København, der tiltrak sig mange større og mindre industrivirksomheder. Under krigen var industrien presset så der opstod et behov for at stå samlet overfor myndighederne, hvorfor ”Sammenslutningen af Virksomheder i Industrikvarter 1 – Valby” blev stiftet. Denne sammenslutning stod i 1945 fadder til ”Foreningen Børnegårdene ved Industrikvarteret i Valby”. Formålet var helt klart her at få kvinderne ud på arbejdsmarkedet, og der var ikke noget socialt sigte i det over hovedet – der manglede kvindelig arbejdskraft og der var ikke interesse fra kommunens side til at oprette børneinstitutioner i et industriområde.

Børnegårdene bærer royale navne, hvilket til dels skyldes, at kronprinsesse Ingrid allerede i 1946 med stor interesse var ude at se på den første institution, der havde til huse på Valby Strømpefabrik. Derefter byggede Foreningen op gennem halvtredserne tre børnegårde, der blev opkaldt efter prinsesserne Margrethe, Benedikte og Anne-Marie. Da industrierne på den måde havde sikret mulighed for at skaffe den nødvendige kvindelige arbejdskraft, fandt man det på sin plads at sikre arbejderne og deres forældre boliger i alderdommen. Man ønskede at bygge såvel plejehjem som pensionistboliger.

Igen var Sammenslutningen på banen for at stå fadder til et nyt initiativ. ”Foreningen Pensionist- og Plejehjem ved Industrikvarteret i Valby” blev stiftet i 1962.

I 1964 til 65 blev Margrethehjemmet i Druehaven bygget som et vinkelhus med en plejehjemsafdeling til 33 beboere og en afdeling for 33 pensionister med egen 1-værelses lejlighed.

Prinsesse Margrethe forestod grundstensnedlæggelsen og senere selve indvielsen den 19. januar 1966. Plejehjemsbyggeriet var det første i København hvor hver beboer havde sit eget toilet og bad.

At foreningen byggede pensionistboliger og plejehjem i de samme bygninger, kom sig af, at pensionisterne på den måde kunne have et nært kendskab til plejehjemmet og dets beboere og personale, når tiden for en flytning blev aktuel. Pensionisterne skulle have mulighed for at indtage deres måltider og deltage i fælles arrangementer på hjemmet.

Da det alene var industriens pensionerede medarbejdere og deres forældre, der boede i institutionen var det oplagt, at industrien var direkte involveret i dagligdagen på plejehjemmene. ”Virksomheder som H. Lundbeck, Plumrose, NES, Carl F. Petersen og F.L. Smidth. Virksomhederne lavede aftener på plejehjemmene, hvor de betalte for underholdning og mad og alt muligt andet, som f.eks. gaver. Dette var selvfølgelig en gestus overfor tidligere medarbejdere, der ikke længe kunne klare sig selv.

I 2001 var det imidlertid slut for Margrethehjemmet. Københavns Kommune anså ikke bygningen for velegnet til ombygning til 2-rums boliger og driftsaftalen blev opsagt.

Efter en større ombygning kunne Alexandrakollegiet og Hjemmeplejen i Vigerslev flytte ind i det gamle plejehjem.

Alexandrakollegiet er oprettet af Mødrehjælpen som kollegium for enlige mødre uden uddannelse. Kollegiets medarbejdere sørger for at understøtte kvinderne til at få en uddannelse så de kan klare sig selv bagefter.

I 1990’erne blev mange 1-værelses lejligheder i pensionistfløjen slået sammen til 2-værelses lejligheder med åbent køkken og et stort badeværelse.

Hjemmeplejen fraflyttede ”Margrethehjemmet” i 2011.

Fondens administration har overtaget hjemmeplejens lokaler.

Den 4. maj 1972 kunne Benediktehjemmet i Centerparken indvies med deltagelse af Prinsesse Benedikte.

På Benediktehjemmet var der plads til 48 borgere og der blev også indrettet et daghjem i forbindelse med den store tagterrassen på 3. sal.

Igen måtte det sandes at tiden løber fra byggerier og i 2008 mente Københavns kommune ikke at de kunne benytte Benediktehjemmet mere.

Da Foreningen Pensionist- og Plejehjem blev stiftet var der omkring 30 medlemmer. Men industrien i Valby er ved at forsvinde og bestyrelsen mente ikke at Foreningen bare kunne fortsætte. Derfor har Foreningen stiftet den erhvervsdrivende fond: ”Industrien i Valby’s Sociale Fond”, der overtager Foreningens aktiviteter.

Bestyrelsen mener dermed at have fremtidssikret det sociale tilbud, der blev etableret i 1962.

Fonden råder således over ejendommen Druehaven 19 – 25, 2500 Valby med 9 studieboliger, 15 pensionistboliger og 14 boliger primært for unge enlige mødre.

Fonden råder også over ejendommen Kulbanevej 21, der i sommeren 2020 blev indviet som Kulbanekollegiet med 78 ungdomsboliger og 4 familieboliger.

Selvom Fonden først er blevet stiftet i 2016, så rækker historien helt tilbage til krigens tid i 40’erne.